Elektrorevize Liberec

Re - vize .LBC s.r.o. Liberec a okolí

revize elektroinstalací


 Revize elektro Liberec
Eketrorevize - úvod
Elektrorevize Liberec
Elektroinstalace Liberec
Ceník elektrorevize Liberec
Kontakt lektrorevize Liberec

rychlý kontakt:

 

RE-VIZE .LBC s.r.o.

Frýdlantská 10

46331 Liberec - Chrastava

 

gsm: 776 402 776

elektro@re-vize.cz

Revize Elektro

 
Provádíme výchozí i pravidelné elektro revize, revizní zprávy, revize elektroinstalací, revize elektrického zařízení, revize el. zařízení ve zdravotnictví. Dále provádíme elektrorevize elekroinstalace rodinných domů, firem, obchodů, úřadů, škol, skladů, výrobních hal, včetně prostorů s nebezpečím výbuchu (regulační stanice plynu apod.). Zajišťujeme komplexní služby při zřizování nové nebo rekonstrukci starší elektroinstalace - návrh > určení prostředí > projekt > realizace elektroinstalace > výchozí revize > následné pravidelné revize. Revizní technik je v tomto případě konzultantem v průběhu celého procesu od návrhu až po realizaci. Díky tomu se případné nejasnosti mezi zákazníkem, projektantem a realizační firmou odstraní již v přípravné nebo realizační fázi a předejde se zbytečným potížím při výchozí revizi. 

Revize elektrického zařízení

 
Zajišťujeme kvalitní a rychlé provedení revizních prací vč. některých speciálních měření – impedance smyčky a vnitřní impedance sítě s vysokým rozlišením, základní harmonická analýza napětí a proudu. Jsme vybaveni kvalitní měřicí technikou, u níž jsou v pravidelných intervalech prováděny kalibrace. Revizní zprávy při revizích el. spotřebičů, strojů a přístrojů je možné dodat formou tzv. hromadné zprávy, kdy v tištěné formě jsou jen údaje nezbytné z právního hlediska. Ostatní údaje jsou v elektronické formě, což zákazníkovi výrazně zjednodušuje orientaci a vyhledávání v seznamech revidovaných spotřebičů a šetří místo pro archivaci papírových dokumentů.

Pravidelné elektro revize

 
Každá revize elektrozařízení obsahuje řadu předepsaných úkonů (prohlídka, zkoušení, měření), prováděných revizním technikem. Revize jsou prováděny v předepsaných lhůtách dle prostředí, druhu objektu a účelu používání. Po dohodě je možno zpracovat harmonogram revizí a včas upozorňovat na blížící se konec platnosti revizních zpráv.

Elektrorevize provádíme v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí - Český dub, Frýdlant, Chrastava, Desná, Hodkovice, Hrádek nad Nisou, Lučany, Rychnov, Smržovka, Tanvald, Turnov.

Vyhodnocení revize elektro řešíme na místě nebo odesíláme poštou.